Competition entries

All 179 competition entries can be seen on these pages.

The jury will decide by 11th of June, which entries will continue to the second phase of the competition.

Ett nytt perspektiv – det Nya Nationella

Uusi Kansallinen (på svenska: det Nya Nationella) är en tvåfasig allmän arkitekturtävling om Nationalmuseets annex. Tävlingen ordnas av Museiverket, Finlands Nationalmuseum och Senatfastigheter.

Nationalmuseets annex skall förverkligas i Helsingfors, i samband av den historiskt värdefulla huvudbyggnaden som ritats av Herman Gesellius, Armas Lindgren och Eliel Saarinen.

Uusi Kansallinen kommer att möjliggöra förverkligandet av stora och krävande evenemang på Nationalmuseet. Utöver utställningar, kan de modifierbara utrymmen utnyttjas för olika slag av kultur-, konst- och fritidsevenemang, samt konferenser och evenemang.

Historiska byggnaden, annexet, samt gårdsparken som är i allmänt bruk året om, bildar en unik helhetsupplevelse. Kärnan av konceptet är ett synsätt som understreckar den kulturella komplexiteten i det finska samhället, dess kulturarv och utveckling.

Uusi Kansallinen är en funktionell och arkitektonisk omtolking av vad det nationella betyder för oss idag. Syftet för Nationalsmuseets mångsidiga och internationellt högklassiga program, är att utvidga uppfattningen om vår kulturellt komplexa och rika livsmiljö.

Med sin verksamhet förstärker museet läsförmågan av historia och kulturarv, och hjälper att tolka dess effekter på vårt liv och framtid.

 

För tävlingens deltagare

Tävlingens huvudsakliga språk är finska. Tävlingsprogrammet kan även fås på svenska. Bakgrundsmaterial för deltagare går att ladda ner genom att registrera sig på tävlingens projektbank (Buildercom Oy).