Kansallismuseossa on yhteisen hyvän ainekset jokaiselle

Suomen Kansallismuseon laajentaminen on arkkitehdille ainutlaatuinen mahdollisuus. Arkkitehtikilpailuun mukaan lähtiessämme halusimme kunnioittaa alkuperäistä museorakennusta ja antaa tälle kansallisromantiikan merkkiteokselle sille oikeutetusti kuuluvan tilan. Halusimme jalostaa Geselliuksen, Lindgrenin ja Saarisen historiallisia viittauksia sisältävää ja rakentamisen käsityövaltaista tapaa korostavaa arkkitehtuuria tämän päivän taidemuotomme ilmaisukeinoilla toteutettavaksi.

Harvoin tulee eteen yhtä houkutteleva mahdollisuus, kuin tässä kilpailussa tuli, käsitellä arkkitehtuuria puhtaana taiteena. Tämä ei tarkoita, että voisimme sivuuttaa toiminnalliset ja tekniset vaatimukset, vaan että aihe ja paikka yhdessä innostavat muovaamaan tilaa niiden kanssa. Laajennuksen rakentaminen maan alle suorastaan yllyttää tähän, koska rakennusta ympäröivää kaupunkia ei suurelta osin tarvitse huomioida. Ylhäältä lankeava luonnonvalo saa kompositiossa pääosan, jolloin arkkitehtuurin aiheet korostuvat ja alkuvoimaiset mielikuvat vahvistuvat.

Vaikka uusi laajennus on myös itsenäinen rakennus, halusimme muodostaa sen ja alkuperäisen museon välille ystävällisen suhteen, jossa pyöreä sisäänkäyntipaviljonki istuu luontevasti myös museon pihapuistoon. Paviljongin kattopinnan vaaleat keraamiset laatat ovat pieni tervehdys vastapäiselle Finlandia-talolle. Mannerheimintien puoleinen uusi sisäänkäynti kutsukoon muodollaan löytämään nyt lähes unohdetun puiston ja astumaan sisään rakennukseen muurin yläpuolella leijuvan paviljongin katon alle, jossa porrastetun sisäänkäyntiaulan arkkitehtuuri johdattaa vierailijat luonnollisia reittejä Kansallismuseon eri tiloihin

Ehdotuksemme nimimerkki ’Atlas’ viittaakin historiaan ja kulttuuriin, jota kannamme mukanamme. Päätilan kattona taivaan kaltainen pallomuoto vertautuu maailmaamme ja sen jakamattomaan yhteiseen perintöön. Arkkitehtuuri kuiskaa myös hiljaisen kysymyksen arvoista, joiden varassa maailmamme lepää. Atlas käsittelee arkkitehtuurillemme ominaisia teemoja, inhimillisyyttä ja paikan luonnetta sekä näiden luomaa yhteishenkeä.

Kansallismuseo kuuluu kaikille. Se sisältää yhteisen hyvän ainekset aivan jokaiselle Suomessa. Siksi halusimme luoda Kansallismuseolle laajennuksen, jonka arkkitehtuuri on toisaalta kaikille vierailijoille helposti ymmärrettävissä, mutta joka samalla herättää rikkaita tulkintoja. Toivomme uudisosan arkkitehtuurin osoittavan tulevaisuuden Kansallismuseon keskeisen sisällön, ihmisten keskinäisen solidaarisuuden ja armollisuuden merkityksen yhteiskunnassamme.

Samuli Miettinen
Pääsuunnittelija
JKMM Arkkitehdit